Vanwege het grote aantal aanmeldingen is er een clientenstop tot 1 april 2018. Daarna kunt u zich weer aanmelden.

Hoe kan ik mij aanmelden

Telefonisch:

Praktijk nummer: 010 17 737 34
Mobiel nummer: 06 2464 3731 (bij voorkeur dit nummer gebruiken)

Via e-mail: info@psychotherapie-corazon.nl

Graag het telefoonnummer vermelden waarop u eventueel te bereiken bent

Vanzelfsprekend kunt u ook eerst telefonisch overleggen, alvorens u besluit tot aanmelden.

Wachttijden

Vanaf  12 april 2019 geldt een aanmeld-stop. Vanaf 6 augustus zullen weer aanmeldingen in behandeling worden genomen.
Dit geldt voor alle categorieën klachten.
Doorgaans is de wachttijd 10 tot 12  weken, maar in verband met de komende zomervakantie is deze nu langer.

Voor de goede orde, tussen intake en behandeling is nooit een wachttijd.

Tarieven

Tarieven voor psychotherapie worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa)

Psychotherapie en -diagnostiek vallen binnen het basispakket van uw zorgverzekering, zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ.
Corazaon declareert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar, waarbij de gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt uitsluitend het eigen risico bij u in rekening.

Contracten en restitutie in 2019
Gecontracteerde GGZ met: 
- Achmea/Zilveren Kruis en daaronder vallende verzekeringen en labels
- VGZ en daaronder vallende verzekeringen en labels
- DSW
- Multizorg, Zorg en Zekerheid en daaronder vallende verzekeringen en labels
- De Friesland en daaronder vallende verzekeringen.

Met CZ en Menzis zijn in 2019 geen contracten afgesloten. Bent u bij één van deze verzekerd, dan wordt ca 70 - 100 % gerestitueerd, afhankelijk van uw type polis.
Facturatie vindt pas plaats na afsluiting van de behandeling, dus niet tussentijds.

Verwijzing
Voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ is een verwijzing door uw huisarts nodig. De eerste is voor matige klachten, de tweede voor meer complexe klachten en langerdurende zorg op het gebied van geestelijke gezondheid. Zo nodig kan 'Corazon' uw huisarts hierin adviseren. Voor onverzekerde zorg (OZP) geldt een door de NZa bepaald maximumtarief van 98,-. De praktijk hanteert een tarief van 90,- Dit is tevens het sessietarief voor zelfbetalers.

No Show
Bij verhindering voor een afspraak wordt u verzocht minimaal 24 uur tevoren telefonisch, via SMS of per e-mail af te zeggen. Bij niet (tijdig) afmelden kan € 40 in rekening worden gebracht; kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.